BESTE BAASJE

Als u gebruik maakt van het Beste Baasje programma, kunt u de kosten van preventieve zorg voor uw hond of kat over een heel jaar spreiden. Als Beste Baasje ontvangt u de jaarlijkse controle en basisvaccinatie voor uw huisdier, een jaar lang anti-parasitaire middelen (ontworming en ontvlooiing) en deskundig advies. Daarnaast bieden wij u een extra halfjaarlijkse gezondheidscontrole waarmee eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekt of zelfs voorkomen kunnen worden. Bovendien profiteert u van 10% korting op alle (spoed)behandelingen, voeding en producten! U betaalt als Beste Baasje een vast bedrag per maand, dit bedrag is afhankelijk van of uw kat buiten komt en het (te verwachten) volwassen gewicht van uw hond of kat.

ONZE SERVICE

 • Aandacht voor u en uw huisdier
 • Ruime diagnostische mogelijkheden

 • Chirurgie/orthopedie/laparoscopie
 • Honden & katten gescheiden
 • Beste Baasje zorgprogramma
 • Mogelijkheid tot huisbezoek

BESTE BAASJE

WAT ONTVANGT U?

 • Twee keer per jaar een preventief lichamelijk onderzoek door één van onze dierenartsen
 • Jaarlijkse basis vaccinatie
 • Voor een heel jaar behandeling tegen wormen*
  Of een periodiek ontlastingsonderzoek**
 • Voor een heel jaar behandeling tegen vlooien/teken*
 • Onbeperkt nagels knippen door één van onze paraveterinairen
 • 10% korting op alle behandelingen, producten en voeding.


* In verband met onze Cat Friendly benadering hebben wij bij katten voor een product gekozen in pipet vorm die 3 maanden werkzaam is.
Zo hoeft u niet iedere maand een pipet toe te dienen en geen tabletten meer te geven, wat voor veel katten en eigenaren een hoop stress scheelt.
** Prijs op aanvraag.

Beste Baasje

TARIEVEN

Wanneer u Beste Baasje wordt, betaald u bij inschrijving éénmalig inschrijfkosten van € 9,95. De jaarlijkse kosten voor preventieve zorg worden met het Beste Baasje plan maandelijks gespreid en bovendien profiteert u van 10% korting op alle behandelingen en producten.

De kosten van het Beste Baasje gezondheidsplan per maand zijn voor de kat afhankelijk of hij/zij buiten komt en het (te verwachten) volwassen gewicht. Dit omdat katten die (soms) buiten komen vaker ontwormd moeten worden dan binnenkatten.

Gewicht Binnenkat Buitenkat*
2,8 – 6,25 kg €21,50 €22,50
6,25 – 12,5 kg €23,70 €25,-

* Buitenkat: katten die soms buiten komen, bijvoorbeeld alleen in de achtertuin, vallen ook onder buitenkatten. Alleen katten die echt nooit buiten komen vallen onder de binnenkatten.

De kosten van het Beste Baasje gezondheidsplan per maand zijn voor de hond afhankelijk van het gewicht van het dier en het ontwormingspakket, zoals hierboven beschreven, dat u gekozen heeft. In het overzicht hieronder ziet u de maandelijkse kosten per diersoort en gewichtsklasse.

Gewicht 4x per jaar ontwormen
<4,5 kg €20,-
4,5 – 10 kg €21,50
10 – 20 kg €22,90
20 – 40 kg €27,20
 40 – 56 kg €29,70
> 56 kg op aanvraag

Alternatief pakket

ONTWORMINGSONDERZOEK

Naast het 4x per jaar ontwormen is het ook mogelijk om te kiezen voor een alternatief Beste Baasje pakket. In dit pakket is het mogelijk de ontlasting van uw huisdier 4x per jaar te controleren op wormeieren. Dan kunnen wij door middel van microscopisch onderzoek bepalen of ontwormen daadwerkelijk nodig is. Mocht uw hond of kat, na het microscopisch onderzoek, ontwormd moeten worden komen de kosten van de medicatie voor het ontwormen erbij, uiteraard krijgt u hier wel 10% korting over. Voor dit pakket gelden andere tarieven, neem hiervoor contact met ons op.

BESTE BAASJE

AANMELDEN

U vult het inschrijfformulier Beste Baasje in en betaalt de eerste maandelijkse termijn en éénmalig inschrijfkosten (à €9,95) aan de balie. Vervolgens wordt het afgesproken maandelijkse bedrag via automatische incasso afgeschreven en kunt u, zonder aanvullende kosten, de producten ophalen in onze praktijk in Barneveld of Harskamp. U bent Beste Baasje voor minimaal één jaar, daarna is het maandelijks opzegbaar. Let op: dit is géén verzekering. Indien gewenst kunt u voor de onvoorziene kosten elders een huisdierverzekering afsluiten. De twee consulten bij onze dierenartsen hebben een ½ jaar tussentijd. Er staat een tijdslimiet van één maand om het extra consult te besteden.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze medewerkers in de praktijk.

Klik hier voor het Beste Baasje inschrijfformulier HOND

Klik hier voor het Beste Baasje inschrijfformulier KAT

Algemene voorwaarden Beste Baasje

Per 1-4-2023

Dit document beschrijft de voorwaarden van het abonnement Beste Baasje bij Groepspraktijk Dierenartsen. Door het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij onze klinieken in Barneveld of Harskamp bevestigt u dat u de rechtmatige eigenaar bent van het dier op het inschrijfformulier en dat u Beste Baasje wilt worden. Lees de voorwaarden goed door.

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn laat dit dan weten voor u uw ingevulde formulier inlevert.

 1. De jaarlijkse dienstverlening

Als Beste Baasje van uw huisdier op het inschrijfformulier heeft u, na de eerste betaling, recht op de volgende producten, diensten en aanvullende voordelen:

U ontvangt als Beste Baasje:

 • 2x per jaar lichamelijk onderzoek door een dierenarts (aanvullende onderzoeken zoals bloedonderzoek, röntgenfoto’s etc. zijn hier niet bij inbegrepen).
 • Jaarlijkse vaccinatie*
 • Voor een heel jaar behandeling tegen endoparasieten (wormen)
  (op basis van 1x per 3 maanden)
 • Voor een heel jaar behandeling tegen ectoparasieten (o.a. vlooien en teken)

(op basis van 1x per 3 maanden)

 • Onbeperkt nagels knippen bij één van onze paraveterinairen
 • 10% korting op alle andere (spoed)behandelingen, producten en voeding

*Onder de jaarlijkse basis vaccinatie wordt het volgende verstaan:

Hond: DHP+L4 of L4 (grote/kleine cocktail volgens ons vaccinatie schema)

Kat: katten- en niesziekte of niesziekte  (volgens ons vaccinatie schema)

Extra vaccinaties zoals hondsdolheid/rabiës, besmettelijke hondenhoest, bordetella e.a. zitten niet in het pakket, op extra vaccinaties krijgt u 10% korting.

 

Voor de consulten bij onze dierenartsen wordt per mail een herinnering gestuurd. Het 1e consult is gelijk met de jaarlijkse vaccinatie. Het 2e consult is een half jaar voor of na de jaarlijkse vaccinatie, afhankelijk van het moment van de jaarlijkse vaccinatie. Na de oproep per e-mail heeft u een maand de tijd om het 2e consult te besteden bij de dierenarts.

Ook wordt er per kwartaal een herinnering per mail gestuurd voor het afhalen van de anti parasitaire middelen. U dient deze anti parasitaire middelen binnen een half jaar na de verstuurde e-mail te komen ophalen, daarna vervallen deze aan de praktijk. U krijgt steeds voor drie maanden producten mee.

Het abonnementstarief is per maand en afhankelijk van het soort huisdier en het te verwachten volwassen gewicht voor het ras. Bij kruisingen waarvan het gewicht lastig is in te schatten gaan wij uit van het hoogst mogelijke gewicht voor die kruising. Als het volwassen gewicht lager blijkt te zijn passen we dat alsnog aan. Als uw hond in gewicht afneemt of toeneemt kan het zijn dat hij/zij in een lagere of hogere gewichtscategorie geschaald wordt en dat daardoor de kosten per maand zullen dalen of stijgen.

Voor pups en kittens geldt dat de vaccinatie op één jarige leeftijd in het pakket valt. Over de basis pup of kittenvaccinaties (op 9 en 12 weken leeftijd) krijgt u 10% korting.

 1. Betaling

Door uw inschrijving machtigt u Groepspraktijk Dierenartsen maandelijks het bedrag af te schrijven.

De eerste betaling dient contant of via pin op één van onze vestigingen te worden voldaan. De eerste betaling houdt het volgende in:

 • Als u tot en met de 15e van de maand inschrijft: eerste maandelijkse termijn plus eenmalig inschrijvingskosten à €9,95*.
 • Als u vanaf de 16e van de maand inschrijft: alleen eenmalig inschrijvingskosten à €9,95. De eerste maandelijkse termijn gaat in vanaf de eerst volgende maand*.

Daarna incasseert Groepspraktijk Dierenartsen via automatische incasso telkens rond de 8ste van de volgende maand het maandelijkse bedrag voor Beste Baasje. De datum van de automatische incasso kan niet worden gewijzigd.

*Indien u tot en met de 15e van de maand inschrijft, worden er 11 termijnen via automatische incasso afgeschreven. U heeft het eerste termijn al aan de balie betaald.

*Indien u vanaf de 16e van de maand inschrijft, worden er 12 termijnen via automatische incasso afgeschreven. U heeft het eerste termijn nog niet aan de balie afgerekend.

Standaard wordt het abonnementstarief ieder jaar per 1 januari gecorrigeerd voor inflatie (CBS consumentenprijsindex). Hiervoor is geen toestemming nodig. Daarnaast behoudt Groepspraktijk Dierenartsen zich het recht voor om eenzijdig de maandelijkse bijdrage voor Beste Baasje te verhogen. Aanpassing van het maandbedrag, afgezien van de jaarlijkse inflatiecorrectie, wordt minimaal één maand van te voren via e-mail aan u bekend gemaakt. Als u hiermee niet akkoord bent, kunt u uw deelname aan Beste Baasje beëindigen door dit schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de aankondiging van prijsverhoging, aan Groepspraktijk Dierenartsen per e-mail (bestebaasje@groepspraktijkdierenartsen.nl) of per post (richten aan: Groepspraktijk Dierenartsen Beste Baasje, De Driest 2, 3773 BG, Barneveld) te laten weten.

Wanneer u de maandelijkse abonnementskosten behorende bij Beste Baasje niet betaalt, is Groepspraktijk Dierenartsen gemachtigd om met onmiddellijke ingang, alle producten en diensten behorende bij dit plan op te schorten totdat alle maandelijkse betalingen zijn voldaan. Blijft u langer dan één maand in gebreke, dan kan Groepspraktijk Dierenartsen uw deelname als Beste Baasje direct en eenzijdig opzeggen. De openstaande termijnen zullen alsnog in rekening worden gebracht.

Beste Baasje geldt alleen voor het afgesloten huisdier en is niet overdraagbaar op een ander huisdier. Daarnaast geldt Beste Baasje voor één persoon en is niet overdraagbaar op een ander persoon. De gegevens vermeld op het inschrijfformulier zijn hiervoor bepalend.

Alle betalingen aan Groepspraktijk Dierenartsen zijn inclusief BTW.

 1. Duur van de overeenkomst

Als Beste Baasje gaat u het abonnement aan voor een periode van 12 maanden. Voor het einde van de looptijd van Beste Baasje krijgt u van ons bericht per e-mail dat uw eerste jaar Beste Baasje bijna voorbij is en dat deze verlengd wordt, tenzij u laat weten dat u dit niet wilt. U dient dit een maand voordat uw Beste Baasje afloopt aan ons door te geven per e-mail (bestebaasje@groepspraktijkdierenartsen.nl) of per post (richten aan: Groepspraktijk Dierenartsen Beste Baasje, De Driest 2, 3773 BG, Barneveld). Als wij geen of te laat (minder dan een maand van te voren) reactie van u krijgen wordt Beste Baasje automatisch verlengd.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

Groepspraktijk Dierenartsen kan deze overeenkomst ten allen tijde eenzijdig opzeggen wanneer u handelt in strijd met onze ‘Algemene voorwaarden Beste Baasje’ inclusief de genoemde betalingsvoorwaarden.

U sluit dit abonnement af voor minimaal 1 jaar. Daarna is het maandelijks opzegbaar door middel van een schriftelijke opzegging per e-mail (bestebaasje@groepspraktijkdierenartsen.nl) of per brief (richten aan: Groepspraktijk Dierenartsen Beste Baasje, De Driest 2, 3773 BG, Barneveld).

U dient het abonnement op te zeggen voor de 15e van de maand. Zegt u na de 15e van de maand op,  zijn wij genoodzaakt om de volgende maand nog in rekening te brengen.

Na beëindiging van de overeenkomst hoeft u geen maandelijkse termijnen meer te betalen en heeft u geen recht meer op producten en diensten van Groepspraktijk Dierenartsen zoals beschreven in artikel 1 van de ‘Algemene voorwaarden Beste Baasje’.  Er zal door middel van contante betaling of via automatische incasso wel een verrekening plaats vinden voor de reeds geleverde of reeds betaalde producten en/of diensten tegen het normaal geldende tarief.

U kunt deze overeenkomst beëindigen wanneer uw huisdier, zoals vermeld op het inschrijfformulier, komt te overlijden. Indien uw huisdier thuis is overleden, dan dient u ons dit telefonisch, per e-mail of per post te laten weten. Beste Baasje wordt dan met ingang van de volgende maand beëindigd (ongeacht voor of na de 15e van de maand en binnen of buiten het eerste abonnementsjaar).

Ook kunt u deze overeenkomst beëindigen wanneer u of uw huisdier is verhuisd. U dient ons telefonisch, per e-mail of per post hiervan op de hoogte te stellen. Beste Baasje wordt dan met ingang van de daarop volgende maand beëindigd. U dient het abonnement op te zeggen voor de 15e van de maand. Zegt u na de 15e van de maand op,  zijn wij genoodzaakt om de volgende maand nog in rekening te brengen.

 1. Voorwaarden voor Beste Baasje

U kunt Beste Baasje worden van honden en katten van alle leeftijden. Uw huisdier dient gechipt te zijn of gechipt te worden om u in te schrijven. Andere diersoorten zijn uitgesloten van deelname. Het is uw verantwoordelijkheid de medewerkers van Groepspraktijk Dierenartsen te informeren dat u een Beste Baasje bent als u producten koopt of met uw huisdier voor een consult komt. Alle formele mededelingen met betrekking tot Beste Baasje dienen schriftelijk te worden gedaan t.a.v. Groepspraktijk Dierenartsen Beste Baasje per e-mail of per post. Groepspraktijk Dierenartsen bepaalt welke producten worden geleverd onder de voorwaarden van dit contract. In geval van geschil valt deze overeenkomst onder Nederlands recht.

 1. Bescherming van uw gegevens

Uw gegevens zullen uitsluitend door Groepspraktijk Dierenartsen worden gebruikt ten behoeve van uw huisdier en om u te informeren over onze dienstverlening.

 1. Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van de Collectief Praktiserende Dierenartsen van toepassing.

 1. Wijziging voorwaarden

De ‘Algemene voorwaarden Beste Baasje’ kunnen tussentijds door Groepspraktijk Dierenartsen worden gewijzigd en leiden niet automatisch tot beëindiging van de overeenkomst. Groepspraktijk Dierenartsen zal u per e-mail informeren als de voorwaarden worden gewijzigd. U heeft het recht de overeenkomst te beëindigen per datum waarop de wijzigingen zijn aangekondigd.

Waarom word ik Beste Baasje?
Preventieve zorg voorkomt onnodig ongemak en hoge kosten. Door een abonnement af te sluiten krijgt uw huisdier de noodzakelijke preventieve behandelingen. Kunt u laagdrempelig de gezondheid van uw huisdier laten controleren en spreidt u de kosten over het jaar. Dit pakket is voor u voordeliger dan wanneer u alle producten en diensten apart zou afnemen en betalen.

Daarnaast krijgt u 10% korting op alle producten, voeding en behandelingen gedurende het abonnementsjaar!

Wat is het verschil tussen Beste Baasje en een verzekering?

Als Beste Baasje worden de kosten van preventieve zorg (zoals de jaarlijkse vaccinatie, ontworming en ontvlooiing) gedekt die meestal niet door een verzekering worden gedekt. Een verzekering wordt afgesloten, omdat ziekten of aandoeningen meestal onverwacht optreden en u ineens voor hoge kosten kunt komen te staan. Wij adviseren om voor verzekerde dieren ook een Beste Baasje abonnement af te sluiten zodat ook de preventieve zorg gedekt is. Beste Baasje gaat heel goed samen met een verzekering voor uw huisdier.

Hoe word ik een Beste baasje?

U levert het volledig ingevulde inschrijfformulier in bij een assistente. De eerste betaling (eenmalige inschrijfkosten en eventueel de eerste maandelijkse termijn, dit is afhankelijk van de datum van inschrijving) dient bij aanmelding contant of per pin te worden voldaan. Daarna worden de volgende termijnen maandelijks via een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven rond de 8ste van de maand.

Kan de datum van de automatische incasso gewijzigd worden?

Het maandelijkse termijn wordt op de 8e van de maand van uw bankrekening afgeschreven. Deze datum kan niet gewijzigd worden.

Hoe lang loopt het Beste Baasje abonnement?

Als Beste Baasje gaat u het abonnement aan voor een periode van 12 maanden. Voor het einde van de looptijd van Beste Baasje krijgt u van ons bericht per e-mail dat uw eerste jaar Beste Baasje bijna voorbij is en dat het abonnement verlengd wordt, tenzij u laat weten dat u dit niet wilt. U dient dit een maand voordat uw Beste Baasje afloopt aan ons door te geven per e-mail (bestebaasje@groepspraktijkdierenartsen.nl) of per post (richten aan: Groepspraktijk Dierenartsen Beste Baasje, De Driest 2, 3773 BG, Barneveld). Als wij geen of te laat (minder dan een maand van te voren) reactie van u krijgen wordt Beste Baasje automatisch verlengd.

Wat zijn de kosten?

De kosten om Beste Baasje te worden hangen af van meerdere factoren. Vraag ons naar het geldende tarief voor uw huisdier. Wij maken aan de hand van het ras een schatting van het te verwachten volwassen gewicht. Bij kruisingen waarvan het gewicht lastig is in te schatten gaan wij uit van het hoogst mogelijke gewicht voor die kruising. Als het volwassen gewicht lager blijkt te zijn passen we dat alsnog aan. Als uw hond/kat in gewicht afneemt of toeneemt kan het zijn dat hij/zij in een lagere of hogere gewichtscategorie geschaald wordt en dat daardoor de kosten per maand zullen dalen of stijgen. Kunnen er wijzigingen in het maandelijkse bedrag optreden? Standaard wordt het abonnementstarief ieder jaar éénmalig gecorrigeerd voor inflatie (CBS consumentenprijsindex). Hiervoor is geen verdere toestemming nodig. Daarnaast behoudt Groepspraktijk Dierenartsen zich het recht voor om eenzijdig de maandelijkse bijdrage voor Beste Baasje te verhogen. Dit wordt minimaal één maand van te voren via mail aan u bekend gemaakt. Als u hiermee niet akkoord bent, kunt u uw deelname aan het plan beëindigen door dit schriftelijk binnen twee weken na ontvangst van de aankondiging van prijsverhoging aan Groepspraktijk Dierenartsen te laten weten via e-mail (bestebaasje@groepspraktijkdierenartsen.nl) of brief (richten aan: Groepspraktijk Dierenartsen Beste Baasje, De Driest 2, 3773 BG, Barneveld).

Wat gebeurt er als ik een maandelijkse termijn niet betaal?
U bent in dat geval geen Beste Baasje meer. Dat betekent dat u, zolang de verschuldigde termijnen niet zijn voldaan, geen recht heeft op producten en diensten als Beste Baasje. Groepspraktijk Dierenartsen zal het verschuldigde bedrag alsnog incasseren.

Hoe kan ik opzeggen?

De overeenkomst Beste Baasje gaat u aan voor minimaal 12 maanden. Daarna kunt u maandelijks opzeggen door een schriftelijke opzegging te sturen per e-mail (bestebaasje@groepspraktijkdierenartsen.nl) of per post (richten aan: Groepspraktijk Dierenartsen Beste Baasje, De Driest 2, 3773 BG Barneveld).
Bij opzegging gedurende de jaarlijkse looptijd worden de reeds afgegeven producten tegen de normale prijs verrekend met de reeds betaalde termijnen. Het restant wordt bij u in rekening gebracht en via automatische incasso eenmalig geïncasseerd. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden.

Wat gebeurt er als mijn huisdier overlijdt?

Als uw huisdier op een vestiging van Groepspraktijk Dierenartsen is ingeslapen of overleden, of als uw huisdier thuis door één van onze dierenartsen wordt ingeslapen, wordt Beste Baasje automatisch met ingang van de daarop volgende maand beëindigd. Indien uw huisdier thuis of op een andere praktijk is overleden, dient u ons dit telefonisch of per e-mail te laten weten en kan eveneens het Beste Baasje met ingang van de daarop volgende maand worden beëindigd. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden.

Andere vragen?

Onze dierenartsen en assistentes zijn graag bereid om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.