MESTONDERZOEK

E.coli, rotavirus, coronavirus, cryptosporidien
Kalverdiarree gedurende de eerste levensweken kan naast voedingsfouten veroorzaakt worden door een aantal ziekteverwekkers. Wij kunnen de mest onderzoeken met de Bodia sneltest op een aantal van deze belangrijke diarree veroorzakers. Elke verwekker vraagt om een specifieke aanpak op uw bedrijf.

Coccidiose
Diarree als gevolge van coccidiose vind vaak plaats bij wat oudere kalveren. De conditie loopt terug en kalveren staan vaak te persen. Met een microscopisch onderzoek van de mest kunnen wij de diagnose stellen en het juiste behandel advies geven.

Maagdarmwormen
De mate van een maagdarmwormbesmetting kunnen wij vaststellen met een microscopisch onderzoek van een mestmonster. Wij kijken dan naar de hoeveelheid maagdarmwormeieren per gram mest. Als dit boven een bepaalde grens komt, is ontwormen het juiste advies.

Longwormen
Een verdenking van een longworminfectie kunnen wij bevestigen door mest op een specifieke manier te onderzoeken met de Baermann methode. Door het aantonen van longwormlarven in de mest is de diagnose gesteld en ontwormen een zinvol besluit.

ONZE SERVICE

  • 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen

  • Dagelijks gratis telefonisch spreekuur

  • Op drie locaties medicijnen ophalen

  • Eigen laboratorium in Barneveld

  • Aangesloten bij het Veterinair Kennis Centrum

  • GMP+ FSA geborgd

  • Up to date kennis

NIEUW – Mestpakket

Voor paarden, ezels, alpaca’s, schapen en geiten

Toelichting pakket mestonderzoek

Onze praktijk biedt twee mestpakketten aan waaruit u kunt kiezen.

Mestpakket klein à €75,-

4 x mestonderzoek

Advies ontworming en weidemanagement gericht op uw koppel.

Mestpakket groot à €140,-

8 x mestonderzoek

Advies ontworming en weidemanagement gericht op uw koppel.

In totaal kunt u voor het bovenstaande bedrag vier- of acht keer per jaar (afhankelijk van het pakket) mestmonsters op de praktijk laten onderzoeken. Het mestpakket is één jaar geldig vanaf het moment van inleveren van het eerste mestmonster en afsluiten van het pakket. Bij het inleveren van het eerste mestmonster wordt het bedrag in rekening gebracht. Indien extra onderzoeken nodig zijn, is dit tegen gereduceerd tarief.

Het mestmonster wordt meestal dezelfde dag in ons eigen laboratorium onderzocht, waarna de uitslag en advies van de dierenarts volgt.

Onze richtlijnen en adviezen

Voordat er ontworming meegegeven kan worden, onderzoeken wij eerst de mest voor u. Ons advies is om na 14 dagen na ontworming de mest nogmaals te laten onderzoeken. Zo wordt gecontroleerd of de ontworming effectief is geweest en of uw dieren beschermd zijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat worminfecties in de zomermaanden heel snel kunnen verlopen. Hierdoor kan het mestmonster niet veel wormeieren bevatten, maar één/twee weken later voor problemen zorgen. Houd daarom de schapen en geiten altijd goed in de gaten of ze gezond zijn om deze problemen voor te zijn.

Ontworm niet alle dieren (ook als u twee dieren heeft) maar sla 5-10% van de dieren over. De dieren (volwassen/jonge dieren) die u niet ontwormd, moeten gezond en in goede conditie zijn. Dit klinkt tegenstrijdig, maar hierdoor ontstaat er minder snel resistentie tegen ontwormingsmiddelen en blijven de ontwormingsmiddelen effectiever.

Vraag uw dierenarts om verdere uitleg.