MELKONDERZOEK

Om onze kwaliteit en kennis van ons bacteriologisch onderzoek op peil te houden, neemt onze praktijk deel aan het ‘GD BO Labservice’ bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. Met behulp van diverse cursussen blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in bacteriologisch onderzoek. Wij checken regelmatig de kwaliteit van onze methode met behulp van rondzendoefeningen. Door middel van actuele kennis en kwaliteitsborging produceren wij uniforme en betrouwbare uitslagen.

Celgetalbepaling
Wij gebruiken de celgetalmeter van DeLaval om het celgetal op tank-, koe- of kwartierniveau te bepalen. Binnen enkele minuten heeft u de uitslag! Bij een verhoogd celgetal (>200.000 cl/ml) is het mogelijk dat wij een bacteriologisch onderzoek uitvoeren.

Bacteriologisch onderzoek (BO) en gevoeligheidsbepaling
Melkmonsters van een mastitis- of hoogcelgetal koe zetten wij op kweek, waarbij verschullende voedingsbodems worden beënt. Groei van bacteriën vindt plaats na minimaal 24 uur bebroeden in een stoof bij 37°C. Afhankelijk van de bacteriesoort en groeisnelheid heeft u de uitslag met een gevoeligheidsbepaling voor de aangetoonde kiem na twee of drie dagen.

  • Hier vindt u een instructie voor de Monstername-instructie voor BO van de GD.
  • Hier vindt u de instructiekaart van de California Mastitis Test van de GD.

ONZE SERVICE

  • 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen

  • Dagelijks gratis telefonisch spreekuur

  • Op drie locaties medicijnen ophalen

  • Eigen laboratorium in Barneveld

  • Aangesloten bij het Veterinair Kennis Centrum

  • GMP+ FSA geborgd

  • Up to date kennis