VLEESKALVEREN

Vleeskalveren vormen een belangrijk onderdeel van het werk van de vijf geborgde vleeskalverdierenartsen binnen onze praktijk. Wij zijn werkzaam in zowel de rosé- als witvlees kalversector. In samenwerking met veehouder, vertegenwoordiger, handelaar en integratie ondersteunen wij de bedrijven. Onze focus ligt naast het behandelen van zieke kalveren vooral op de preventieve zorg om de dieren gezond te houden. Dit proberen wij te bereiken door een goede begeleiding op het gebied van therapie, ventilatie, huisvesting en hygiëne op individueel en op koppelniveau. Op deze manier is ons doel de diergezondheid op het bedrijf te optimaliseren en zodoende het bedrijfsresultaat te verbeteren.

ONZE SERVICE

  • 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen

  • Dagelijks gratis telefonisch spreekuur

  • Op drie locaties medicijnen ophalen

  • Eigen laboratorium in Barneveld

  • Aangesloten bij het Veterinair Kennis Centrum

  • GMP+ FSA geborgd

  • Up to date kennis