Titerbepaling Vaccicheck

titer-logoEr is al langere tijd discussie gaande of het nodig is om honden jaarlijks te vaccineren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de cocktailvaccinatie voor Parvo, hondenziekte en de besmettelijke leverziekte niet jaarlijks nodig is. Daarom wordt de cocktail nog maar één keer in de drie jaar gegeven. Er zijn experimentele studies uitgevoerd, waarbij gevonden werd dat de bescherming van de cocktail bij sommige honden nog langer zou duren. Het is tegenwoordig mogelijk om te testen of uw hond nog voldoende bescherming heeft voor de cocktailvaccinatie met behulp van een sneltest, de ‘VacciCheck’.

Voor welke ziektes kunnen we de bescherming testen?

De VacciCheck is alleen te gebruiken om te kijken of er voldoende bescherming is voor Parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte. Voor leptospirose en de besmettelijke hondenhoest is deze test niet beschikbaar. Om uw hond tegen leptospirose en de besmettelijke hondenhoest voldoende te beschermen is het van belang om deze vaccinaties jaarlijks te herhalen. Voor de rabiës vaccinatie (verplicht voor het buitenland) is het niet mogelijk om de titerbepaling zelf uit te voeren. Om dit te kunnen testen sturen wij het bloed op naar een extern laboratorium.

djoekeVacciCheck

Voor het bepalen of er voldoende antistoffen zijn kunt u een afspraak maken zoals u gewend bent. Tijdens deze afspraak wordt uw hond uitgebreid onderzocht. Daarna wordt er een klein beetje bloed afgenomen uit de voorpoot. Met behulp van de VacciCheck wordt bepaald of er voldoende antistoffen aanwezig zijn voor hondenziekte, Parvo en besmettelijke leverziekte. Deze test is dus alleen nuttig als uw hond weer toe is aan de ‘grote cocktail’. De uitslag is meestal binnen een half uur bekend, waarna we u een vaccinatie advies op maat kunnen geven voor uw hond.

 

Wat te doen bij verschillende titeruitslagen

titer-logo-1Voor de drie verschillende ziektes krijgen wij apart een uitslag, waardoor we kunnen zien voor welke ziektes er voldoende of onvoldoende bescherming aanwezig is. Mocht er alleen voor Parvo onvoldoende bescherming zijn dan kunnen we hier apart voor vaccineren. Voor besmettelijke leverziekte en hondenziekte is het echter niet mogelijk om apart te vaccineren. In dit geval zullen we gebruik moeten maken van combinatie vaccins.

Wanneer blijkt dat uw hond voor alle drie de ziektes voldoende beschermd is en de vaccinatie voor Leptospirose (ziekte van Weil) en de eventuele besmettelijke hondenhoest heeft gekregen, is uw hond weer voor een jaar beschermd. Wij sturen u na een jaar een herinnering dat het weer tijd is voor de vaccinatie en/of de titerbepaling.

Meer informatie over de verschillende ziektes waar we tegen kunnen vaccineren leest u onder vaccinatie.