Patiënt van de maand mei

juli 23, 2018

Patiënt van de maand mei

Benji is een Boomer van 8 jaar oud. Tijdens de jaarlijkse controle van Benji werd een hartruisje ontdekt. Een hartruisje kan verschillende file-1orzaken hebben, om die te begrijpen is het belangrijk om te weten hoe het hart in elkaar zit.

Het hart is een spier, die bestaat uit 4 ruimtes. Een linker kamer, een linker boezem, een rechter kamer en een rechter boezem. De linker en rechter kant worden gescheiden door een spierwand. De boezems en kamers worden gescheiden door kleppen. De rechter kant van het hart ontvangt het bloed uit het lichaam en pompt het uit naar de longen. De linker kant van het hart ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longen en pompt dit naar de rest van het lichaam. Er zitten ook 2 kleppen om de 2 kamers af te sluiten van de uitstromende vaten. Als het hart zich vult en als het hart samentrekt moeten de kleppen bewegen om de ruimtes af te sluiten, zodat het bloed niet de verkeerde kant op stroomt. Er zitten dus 4 kleppen in het hart, zoals u in het figuur kunt zien. Bron afbeelding: Enalfor.

file1-1Een hartruisje ontstaat doordat bloed in het hart beweegt op een manier zoals het niet zou moeten. Er kan sprake zijn van een defect in de spierwand tussen de linker en de rechter zijde, waardoor bloed van links naar rechts of omgekeerd kan gaan. Er kan een klep onvoldoende afsluiten waardoor bloed terugstroomt. Ook is het mogelijk dat er een afwijking is aan de hartspier zelf, waardoor deze te dik of juist te dun wordt, waardoor de ruimtes in het hart te groot of juist te klein worden. Kortom er zijn meerdere afwijkingen mogelijk, die elk hun eigen behandeling nodig hebben. Afhankelijk van welke afwijking aanwezig is, kan dit invloed hebben op de levensverwachting en de kwaliteit van leven. Bij de meeste hartafwijkingen kunnen op den duur ernstige gevolgen ontstaan waardoor een huisdier benauwd wordt, flauw valt of in het ernstigste geval overlijdt.

Helaas is het niet mogelijk om door middel van luisteren (ausculteren) te bepalen welke afwijking in het hart de ruis veroorzaakt. Om de juiste diagnose te stellen is het daarom nodig een hartecho te maken.

Tijdens deze hartecho kunt u als eigenaar meekijken met de hartecho-logodierenarts, als er een afwijking aan het hart wordt gezien krijgt u gelijk uitleg. De afwijking zelf, de prognose en de eventuele behandeling wordt daarbij besproken. Op de foto ziet u een voorbeeld van een hartecho, gemaakt op onze praktijk.

Bij Benji werd tijdens de hartecho een afwijking gezien aan de hartklep die tussen de linker kamer en de linker boezem zit, de mitralis klep. De twee ruimtes worden daardoor niet meer volledig afgesloten van elkaar als het hart samentrekt. Zodra het hart van Benji leegpompt, stroomt er een klein beetje bloed terug vanuit de linker kamer naar de linker boezem, dit terugstromen is hoorbaar als een ruisje. Als het terugstromen wat meer wordt, kan het hart vervormen, waardoor de linker boezem groter wordt. Als deze vergroot, kan de boezem op de luchtpijp drukken, waardoor een dier kan gaan hoesten. Ook kan het op gegeven moment zo erg worden dat er vocht bij de longen gaat uittreden, wat ook tot hoesten en kortademigheid gaat leiden.

Als de behandeling van een hartpatiënt op tijd gestart wordt en goed begeleid wordt, dan hebben de honden met een hartprobleem een zelfde levensverwachting als een hond zonder hartprobleem.

Gelukkig waren we bij Benji er vroeg bij en had zij nog geen klachten. Met medicatie kunnen we ervoor zorgen dat haar hart het minder zwaar krijgt en ze hopelijk nog vele gezonde jaren tegemoet gaat.

Algemeen nieuws, Nieuws Gezelschapsdieren, Patiënt van de maand

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *