Veterinair Kennis Centrum

Deskundigheid dichtbij

VKCConsumenten stellen steeds hogere eisen aan het welzijn en gezondheid van dieren in de veehouderij. Ook de maat- en regelgeving van de overheid worden er niet eenvoudiger op. Dit vraagt om een brede en uitgebreide aanpak op uw bedrijf. En om een deskundig partner aan uw zijde. De dierenartsen van het Veterinair Kennis Centrum (VKC) hebben deze kennis in huis.

Uitgebreid netwerk

In het samenwerkingsverband VKC hebben zes dierenartsenpraktijken hun kennis en ervaring gebundeld. Binnen onze groepspraktijken hebben de dierenartsen zich veelal in een diersoort gespecialiseerd. Door de geografische spreiding van de aangesloten praktijken bestrijkt het werkgebied van VKC een groot deel van Nederland, evenals delen van Duitsland. Dit betekent dat de dierenartsen een beroep kunnen doen op een uitgebreid netwerk van specialisten in de mengvoederindustrie, fokkerij-organisaties en handel.