Over ons

De veehouderij speelt een belangrijke rol binnen onze praktijk. Bij Groepspraktijk Dierenartsen staat een bekwaam en enthousiast team van dierenartsen en assistentes klaar om optimale zorg te bieden aan uw vee. Naast de zorg voor het individuele zieke dier (ook bij spoedgevallen) is bedrijfsbegeleiding een belangrijk speerpunt van onze praktijk. Door bedrijven op regelmatige basis te bezoeken kunnen we problemen vroegtijdig opsporen en aanpakken, en adviseren over ziektepreventie. Betrokkenheid bij de veehouder staat hierbij centraal. Door het regelmatig volgen van nascholing blijven we op de hoogte van wat er speelt in de veehouderij, zodat we tijdig kunnen inspelen op de nieuwste ontwikkelingen.

2016-06-03-12-18-10_dsc_0990Binnen onze praktijk werken zeven dierenartsen in de landbouwhuisdierensector. Vanuit de 3 praktijklocaties worden de veehouders door ons team ondersteund. Wij hebben dierenartsen met een borging rundvee, varken en/of vleeskalveren en werken in toenemende mate diersoort gedifferentieerd. Dit om de kennis en bekwaamheid per diersoort/sector steeds verder uit te breiden.

Voor het maken van afspraken of het bestellen van medicijnen kunt u tijdens openingstijden bellen.

Voor het telefonisch spreekuur kunt u elke werkdag bellen tussen 8.30-9.00 uur en 13.30-14.00 uur (m.u.v. dinsdagmiddag). Voor spoedgevallen zijn wij 7 dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar!

Onze Services

Naast de uitgebreide zorg die wij aan uw dier(en) geven, bieden wij de volgende extra services:

– Wij staan altijd voor u klaar: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

– Onze kennis is up to date doordat wij regelmatig nascholingen volgen.

– U kunt dagelijks gebruik maken van het gratis telefonisch spreekuur met onze dierenartsen.

– Wij zijn zeer betrokken met onze veehouders en geven adviezen over diergezondheid en dierwelzijn.

– Eigen laboratorium in Barneveld waardoor wij zelf melk-, mest en bloedonderzoek uitvoeren en u snel de uitslag heeft.

– U kunt op drie verschillende locaties uw medicijnen ophalen.

– Geborgde dierenartsen in zowel rundvee, varken en vleeskalveren.

– Wij zijn aangesloten bij het Veterinair Kennis Centrum (VKC).

Geschiedenis

Historie Groepspraktijk Dierenartsen

1 maart 2020

Farah Bannink heeft het team van gezelschapsdierenarten verlaten, daarvoor in de plaats is Linde Wijsma gekomen.

1 september 2019

Kim Zegers is het team van gezelschapsdierenartsen komen versterken.

1 augustus 2019

Hanne Venema heeft het team van gezelschapsdierenartsen verlaten, daarvoor in de plaats is Farah Bannink gekomen.

1 augustus 2018

Hanne Venema is het team van gezelschapsdierenartsen komen versterken.

1 juli 2017

W. de Vries heeft de maatschap verlaten, daarvoor in de plaats is C. Tanja – Muilwijk ingetreden.

januari 2017

Korie Homan is het team van gezelschapsdierenartsen komen versterken.

juni, 2015

M. van der Geest heeft de praktijk verlaten, daarvoor in de plaats is H. Verweij gekomen.

1 januari, 2014

Op 1 januari 2014 heeft M. Roseboom de maatschap verlaten, daarvoor in de plaats is J. Ritsema ingetreden. M. van der Geest werd aangenomen als vrouwelijk landbouwhuisdierenarts om het werk van M. Roseboom over te nemen.

18 maart 2012

Charlotte Tanja-Muilwijk is het gezelschapsdierenartsen team komen versterken.

Juli, 2009

In juli 2009 is W. de Boer met pensioen gegaan, daarvoor in de plaats is J. Ritsema gekomen.

1 Juli, 2002

Op 1 juli 2002 is D.P. Hofstee gestopt, hij werd opgevolgd door C.G. de Kruif. Aan het einde van het jaar traden G. Heijnen en J.W.Bakker na 35 jaar dienst uit de maatschap.

2000

In 1999 nam C. van der Hem afscheid, hij werd in 2000 door F. ter Stal opgevolgd. Het praktijkhuis aan de Molenweg 71 in Harskamp werd ingeruild voor het nieuwe praktijkpand aan de Dorpsstraat 74. Dit is het huidige pand in Harskamp.

1997

In 1997 nam dierenarts H. Nijland wegens gezondheidsproblemen afscheid van de maatschap. In hetzelfde jaar zijn dierenartsen E. van Essen en E. de Haan tot de maatschap toegetreden.

1994

In 1994 was de bouw van het pand aan de Driest in Barneveld klaar en werd deze in gebruik genomen. De praktijk in Kootwijkerbroek verhuisde rond deze tijd naar de Wesselseweg 180.

1993

Het werk in de dierenartsenpraktijk veranderde  met de tijd. Het werk in de landbouwhuisdieren sector was vooral curatief, maar dit verschoof langzaam naar meer begeleiding en preventieve handelingen. Ook konden de meeste injecteerbare dierengeneesmiddelen door de dierverzorger worden uitgevoerd in plaats van door een dierenarts.

De gezelschapsdierensector maakt een grote groei door en er waren steeds meer onderzoeken en behandelingen mogelijk. De taak van de computer werd in deze tijd ook belangrijker en door de groei en de automatisering werden er meer assistentes aangenomen.

1984 - 1985

Rond de jaarwisseling van 1984-1985 stapte H. Huchshorn uit de maatschap en kwam W. de Vries hiervoor in de plaats. Hij ging zich meer specialiseren op gezelschapsdieren.

Het pand aan de van Heuvenlaan in Barneveld werd te klein en voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. Er werd besloten om een nieuw pand te gaan bouwen aan de Driest 2 in Barneveld.

1979

In 1979 werd de praktijk verder uitgebreid met twee dierenartsen, namelijk W. de Boer en M. Roseboom.

1978

Eind 1978 is het voormalige Groene Kruisgebouw aan de van Heuvenlaan 11 in Barneveld gekocht.

Tot die tijd werd het assistentenwerk nog door de echtgenotes van de praktijkhoudende dierenartsen gedaan, maar door de groei werd het tijd om twee echte dierenartsassistentes in dienst te nemen.

1974

In 1974 is de praktijk in Kootwijkerbroek mee verhuisd met de familie Bakker naar Kosterijweg 15.

Het vee groeide steeds meer, maar ook de gezelschapsdieren vroegen steeds meer aandacht.

1973 - 1974

De praktijk groeide en daarmee ook het aantal dierenartsen. In 1973 kwam dierenarts D. Hofstee en in 1974 dierenarts G. Heijnen bij de maatschap.

1972

H. Rozemond stopte in 1972 als praktiserend dierenarts en de praktijk in Kootwijkerbroek verhuisde dit jaar naar J. v.d. Heydenstraat 51, waar collega J.W. Bakker woonde.

1970 - 1971

In 1970 kwam dierenarts J.W. Bakker erbij om het team te versterken; hij associeerde per 1 juli 1971 in de maatschap. De praktijk in Barneveld werd al snel te klein en verhuisde naar de Emmastraat 24, waar meer ruimte beschikbaar was.

1 Mei, 1969

Historie groepspraktijk DierenartsenOp 1 mei 1969 werd door dierenartsen C. van der Hem, P. Huchshorn, H. Nijland en H. Rozemond de groepspraktijk opgericht. Op deze manier kwamen de dierenartsenpraktijken van Barneveld, Kootwijkerbroek en Harskamp tot samenwerking in één maatschap. Dit gaf vele voordelen wat betreft werkverdeling, administratie, diensten etc. Er werd toen vanuit de volgende adressen gewerkt:

Barneveld: Amersfoortsestraat 130
Harskamp: Molenweg 71
Kootwijkerbroek: Essenerweg 41