Sponzen schapen

Inleiding

Om schapen buiten het seizoen bronstig te krijgen kan gebruik gemaakt worden van een hormoonbehandeling met een vaginaal sponsje en een hormooninjectie. Soms wordt ook voor deze methode gekozen om de spreiding in het aflammeren te beperken. De resultaten van de hormoonbehandeling zijn uiteenlopend en variëren globaal tussen 60 en 95% dracht.

Flushen

2-3 Weken voor het dekken is het verstandig de schapen van een schrale weide naar een goede weide te verplaatsen. Hierdoor gaan de schapen iets groeien en zijn er betere vruchtbaarheidsresultaten. Ook is de kans op meerlingen hierdoor groter.

Sponsjes inbrengen

Ongeveer een week nadat de schapen op een goede weide zijn gegaan kunnen de sponsjes ingebracht worden. De sponsjes moeten 12-14 dagen blijven zitten.

Hormooninjectie & verwijderen sponsjes

Voor een optimaal resultaat wordt het aangeraden om een halve dag voordat de sponsjes verwijderd worden de schapen te behandelen met Folligonon®. Deze moet toegediend worden door middel van een injectie in de (bil)spier (dus níet onderhuids).  Per schaap moeten 500-700 IE worden toegediend. De dosering is onder andere afhankelijk van ras, conditie van het schaap en van het moment in het seizoen. Overleg hierover met uw dierenarts.

Dekken

36 Uur na het verwijderen van de sponsjes kan de dekking plaatsvinden. Omdat de ooien gesynchroniseerd zijn is het verstandig om maximaal 10 ooien per volwassen ram te rekenen. Om zeker te weten dat de ram alle ooien gedekt heeft is het verstandig om de ooien één voor één (met 10-20 minuten tussentijd) aan de ram aan te bieden. Hierna kan de ram in de groep ooien geplaatst worden voor eventuele herdekkingen.

Sommige rammen weigeren te dekken omdat de schapen iets kunnen vuilen van het sponzen. Ook weigeren rammen van sommige rassen vaak om buiten het seizoen te dekken (Texelaars). Daarom is het verstandig om te zorgen dat er een extra ram beschikbaar is voor het geval er een ram weigert om te dekken.