Maagdarmwormen & coccidiose

Bij kleine herkauwers die in de weide lopen komen vaak problemen voor die veroorzaakt worden door maagdarmwormen of coccidiose. Een worminfectie kan leiden tot diarree en groeivertraging, maar kan ook leiden tot plotselinge sterfte zonder dat er eerst verschijnselen gezien worden. Coccidiose kan bij lammeren leiden tot groeivertraging, diarree en vermindering van de afweer.

Preventie en bestrijding

Om het risico van de wormen te verkleinen is het belangrijk om schapen regelmatig om te weiden naar een nieuw perceel. In het voorjaar is het verstandig de schapen om de 3 weken te verweiden en in de zomer om de 2 weken. Vanwege de toenemende resistentie tegen ontwormingsmiddelen is het niet verstandig om schapen standaard periodiek te ontwormen. Door mestonderzoek kan vastgesteld worden of ontwormen op dat moment noodzakelijk of overbodig is.

Mestonderzoek

Mestonderzoek wordt gedaan op de praktijk in Barneveld. Hiervoor kunt u zelf mest naar de praktijk brengen en daarna ontvangt u meestal binnen enkele dagen de uitslag of ontwormen nodig is. Voor het mestonderzoek verzamelt u zo vers mogelijke mest van 10-15 schapen, graag zowel dunne ontlasting als keutels in één plastic zakje. Als u minder schapen heeft probeert u van alle schapen verse mest te verzamelen. De mest kunt u inleveren bij de praktijk in Barneveld.

Wanneer mestonderzoek laten doen?

Geschikte momenten om mestonderzoek te doen zijn in ieder geval:

Bij lammeren:

  • Rond 1 juli: dan zijn de lammeren enige tijd blootgesteld aan de besmetting.
  • Als ze circa 4 weken op een weide gelopen hebben.
  • Wanneer een wormbesmetting vermoed wordt.

Bij volwassen schapen:

  • 10-14 dagen na het ontwormen om te controleren op resistentie.
  • Bij beweiding langer dan 4 weken op hetzelfde perceel.