Uiergezondheid

Melkmonsters2016-06-03-13-56-40_dsc_1232

Op de praktijk in Barneveld is er de mogelijkheid om melkmonsters te laten onderzoeken in ons laboratorium. Bij koeien met uierontsteking of een te hoog celgetal kan een melkmonster onderzocht worden om te kijken of er een bacterie aanwezig is en of deze gevoelig is voor antibiotica. Aan de hand van de uitslag wordt vervolgens een behandelvoorstel gegeven. Ook wordt er een bedrijfshistorie opgebouwd en kunnen er gerichter behandeladviezen gegeven en preventieve maatregelen besproken worden. Het is belangrijk dat een melkmonster op de juiste wijze afgenomen wordt. Hieronder vindt u een instructie voor het afnemen van een melkmonster.

Als bij subklinische mastitis niet duidelijk is welk kwartier het probleem veroorzaakt, kunnen we door middel van een celgetalmeting bepalen welk kwartier aangetast is. Daarna kan het melkmonster van het aangedane kwartier bacteriologisch onderzocht worden, zodat het aangedane kwartier gericht behandeld kan worden.

 

Klik hier voor de Monstername-instructie voor BO van de GD

monstername instructie BO melk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de instructiekaart van de Colifornia Mastitis Test van de GD

CMT test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de instructievideo van het inbrengen van de Orbeseal-injector

Klik hier voor de instructievideo van het ontluchten van de Orbeseal-injector