Koe-Kompas

Koe-kompas is een alternatief voor het Periodiek Bedrijfs Bezoek (PBB) en het bedrijfsgezondheidsplan (BGP).

Vanuit de zuivel wordt deelname aan Koe-Kompas gestimuleerd en ondersteund. Royal Friesland Campina heeft besloten dat vanaf juli 2019 jaarlijks een Koe-Kompas moet worden uitgevoerd. Koe-kompas is een risicoanalyse van het bedrijf als geheel, gezien vanuit de gezondheid en het welzijn van de koe. De beoordeling is opgebouwd uit data van het afgelopen jaar, een inspectie van de dieren en het bedrijf. Koe-kompas wordt binnen onze praktijk uitgevoerd door rundveedierenarts Jetze Ritsema, die hiervoor een IKM (Integraal Koe Management) cursus heeft gevolgd en hiervoor jaarlijks een opfriscursus volgt.

IMG_7230