Vaccinatie

Uw paard kan gevaccineerd worden tegen meerdere infectieziekten. Door vaccinatie wordt het lichaam gestimuleerd antilichamen aan te maken tegen die infectieziekten waartegen gevaccineerd is. De kans dat uw paard ziek wordt op het moment dat hij met deze ziekte in aanraking komt, is hierdoor kleiner. Belangrijk om te weten is dat vaccinatie nooit 100% garantie geeft, uw paard kan dus nog steeds ziek worden. Mocht dit gebeuren, zal de ziekte over het algemeen minder heftig verlopen dan bij het ongevaccineerde paard. Uw paard kan gevaccineerd worden tegen Influenza, Tetanus, Rhinopneumonie en het West- Nile Virus.

Influenza

Influenza is een virusziekte die overal ter wereld voorkomt en een infectie van de voorste luchtwegen veroorzaakt. De ziekte kan zich snel verspreiden binnen een koppel paarden. Verschijnselen die hierbij kunnen optreden zijn hoge koorts, algehele malaise en hoesten. Hoewel volwassen paarden zelden sterven aan Influenza, kan deze infectie wel een rol spelen voor het aanslaan van andere ziekteverwekkers. Hierdoor kunnen chronische luchtwegproblemen ontstaan, wat gevolgen kan hebben voor het toekomstig presteren van het paard.  Veulens kunnen echter wel overlijden aan Influenza, voornamelijk als zij te weinig biest hebben opgenomen.
Als het paard voor de eerste keer gevaccineerd wordt (de basisvaccinatie), moet na de eerste vaccinatie een herhalingsvaccinatie plaatsvinden. Tussen de eerste en de tweede vaccinatie zit een tussentijd van vier tot zes weken. Hierna moet de vaccinatie jaarlijks herhaald worden.
Veulens kunnen vanaf een leeftijd van zes maanden gevaccineerd worden. De tweede vaccinatie vind net als bij het volwassen paard vier tot zes weken later plaats. Hierna wordt de enting na zes maanden weer herhaald. Na deze drie entingen wordt de vaccinatie net als bij het volwassen paard elk jaar herhaald.
Vaccineren is verplicht als u deelneemt aan wedstrijden. Rijdt u internationale wedstrijden dan is tweemaal per jaar vaccineren verplicht. Ook zijn er verschillende stamboeken die dit eisen, controleer dit zelf bij uw stamboek.

Tetanus

Tetanus is een bacteriële infectie die met name ontstaan na diepe wonden en wondinfecties. Clostridium Tetani is de veroorzaker en infectie hiermee kan een fatale afloop hebben. Paarden zijn erg gevoelig voor Tetanus. De gifstoffen van deze bacterie (toxines) tasten het zenuwstelsel van het paard aan. Verschijnselen die gezien kunnen worden zijn een stijve gang, een typische houding met de staart en oren omhoog en verkrampte spieren. In een later stadium kan er een kaakklem ontstaan, hierdoor kan het paard niet meer kauwen of slikken. Uiteindelijk verstijven de benen zo, dat het paard niet meer kan lopen en zal omvallen. Clostridium Tetani is een normale bodembewoner en komt dus gewoon in de omgeving voor. Contact met deze bacterie kan dus niet voorkomen worden. Door vaccinatie zal de bacterie beter en sneller aangepakt worden en krijgt op deze manier niet de gelegenheid problemen te veroorzaken.
In onze praktijk wordt een combinatie vaccin gebruikt, hierdoor is uw paard middels 1 vaccinatie beschermd tegen Influenza en Tetanus. Er wordt hetzelfde entschema aangehouden als beschreven bij Influenza.

Rhinopneumonie

Rhinopneumonie wordt veroorzaakt door het equine herpesvirus (EHV). Er zijn drie verschillende vormen. De meest voorkomende vorm geeft luchtwegklachten, maar ook abortus (1-4 maanden na infectie) of neurologische problemen kunnen voorkomen. Vaccineren is mogelijk, maar werkt niet tegen elke vorm even goed. Door tweemaal per jaar te vaccineren, worden luchtwegproblemen grotendeels voorkomen. Viermaal per jaar vaccineren is noodzakelijk ter preventie van abortus, maar zelfs dan is bescherming niet 100% volledig. Ook voor de neurologische vorm, de gevaarlijkste variant, is vaccinatie niet sluitend.
Indien u toch wilt vaccineren wordt gestart met een basisvaccinatie (tweemaal vaccineren met vier tot zes weken ertussen). Hierna wordt de vaccinatie elk half jaar herhaald.

West Nile virus

Het West Nile virus is een nieuw opkomende virusziekte. Het virus wordt overgedragen door muggen. Oorspronkelijk komt dit virus uit Afrika, maar wordt tegenwoordig steeds vaker gezien in Europa. Verschijnselen dit kunnen optreden na infectie met dit virus zijn koorts, zwakte, ataxie, verlamming. De infectie kan fataal aflopen voor paarden. Paarden kunnen elkaar niet besmetten, maar worden gestoken door de besmette mug waarna ze ziek worden.
Het is niet verplicht hiertegen te vaccineren, maar het is wel mogelijk. De basisvaccinatie is tweemaal met drie weken tussentijd. Hierna moet de vaccinatie jaarlijks herhaald worden.