Ontwormen

Bij paarden komen meerdere wormsoorten voor die voor inwendige schade kunnen zorgen. Vroeger werden veel paarden daarom standaard meerdere keren per jaar ontwormd. Het veelvuldig toedienen van ontwormmiddelen is echter achterhaald omdat:

-Er hierdoor meer kans is op resistentie. Dit betekent dat wormen en larven niet meer dood gaan van de ontwormmiddelen.

-Hierdoor het milieu onnodig belast wordt.

-Te vaak ontwormen er voor zorgt dat paarden geen natuurlijke afweer (immuniteit) opbouwen en daardoor extra gevoelig zijn voor een besmetting.

 

Vanwege de toenemende resistentie zijn ontwormmiddelen voor paarden niet meer vrij verkrijgbaar, maar alleen met een recept van uw dierenarts of via de praktijk.

Mestonderzoek is het aangewezen middel om erachter te komen of uw paard daadwerkelijk ontwormd moet worden. Hiervoor neemt u een mestbal van uw paard, dit kunt u in een bakje , zakje of handschoen afleveren bij één van onze vestigingen. In het geval van meerdere paarden van dezelfde leeftijdscategorie kunt u een mengmonster nemen. Dan neemt u van alle paarden een kleine hoeveelheid mest, dit kan bij elkaar in het bakje, zakje of handschoen gedaan worden. In ons laboratorium in Barneveld wordt er onder de microscoop gekeken of en hoeveel wormeitjes in de mest aanwezig zijn en van welke wormsoort of parasiet deze afkomstig zijn. Zo kan er per paard of groep paarden bepaald worden of er ontwormd moet worden en zo ja, met welk middel. Het is mogelijk 14 dagen na het ontwormen van uw paard of paarden een nieuw mestmonster in te leveren om te evalueren of het gebruikte wormmiddel effectief is geweest en de betreffende worm/ parasiet weg is.

 

Vooral bij paarden waarbij de samenstelling van de kudde gelijk blijft, blijkt dat in vier van de vijf gevallen ontwormen niet nodig is. Door het onderzoeken van de mest kan het gebruik van ontwormmiddelen dus verminderd worden.

 

Tip:

-bespreek met uw dierenarts hoe u door middel van weidemanagement het risico op worminfecties kunt verkleinen.

-door regelmatig verwijderen van mestballen uit het weiland kunt u het infectierisico beperken.

 

Vraag bij de balie naar onze ontwormfolder.