Laparoscopie

Laparoscopie

Cryptorch

Naast laparoscopisch steriliseren is het bij ons ook mogelijk om andere ingrepen laparoscopisch geassisteerd uit te voeren. Als een reu een niet ingedaalde testikel (cryptorch) heeft, is het mogelijk deze met behulp van een camera in de buik makkelijk op te sporen en daarna te verwijderen. Op deze manier hoeft niet de hele buikwand open om de cryptorche testikel tijdens een castratie te verwijderen.

Maag laparoscopisch vast zetten

Ook is het mogelijk om preventief de maag laparoscopisch geassisteerd vast te zetten aan de buikwand. Er zijn een aantal rassen die een verhoogde kans hebben op het ontstaan van een maagdraaiing. Een maagdraaiing bij de hond is een levensgevaarlijke situatie. Bij een maagdraaiing zet de maag uit door gas. Doordat gas opstijgt, kan de maag op een gegeven moment om zijn as draaien. Tijdens het uitzetten van de maag (dilatatie) kunnen er bloedvaten en organen afgekneld worden en wanneer de maag draait (torsie) zal dit zeker gebeuren. Binnen een paar uur krijgen bepaalde organen te weinig bloed en kunnen als gevolg hiervan gedeeltelijk afsterven. Zodra er dus verschijnselen zijn is het belangrijk om snel in te grijpen. De verschijnselen die op kunnen treden bij een maagdraaiing is braken zonder dat er iets uitkomt. Met een bolle rug staan, een hele pijnlijke buik hebben en vaak zijn ze behoorlijk sloom.

Als de maag preventief vastgezet wordt kan de maag niet meer om zijn as draaien. Hierdoor wordt de schade beperkt, waardoor de gevolgen kleiner zullen zijn. Wel blijft het mogelijk dat de maag uitzet door gas, dat kan helaas niet voorkomen worden.

Een maagkanteling komt met name bij grote hondenrassen voor en rassen met een diepe, smalle borstkas. Met stip bovenaan staat de Duitse Dog, 42% van dit ras ontwikkelt vroeg of laat een maagdraaiing. Naast de Dog zijn ook de Bloedhond, Ierse Wolfshond, Duitse Herder, Weimaraner, Rottweiler, Doberman Pincher, Poedel, Akita, Ierse Setter, St. Bernard en Old English Sheepdog rassen met een verhoogd risico.

De ingreep

Nadat de hond onder narcose is gebracht wordt er een camera ter hoogte van de navel de buik in gebracht. Via een tweede incisie wordt de juiste plek van de maagwand beetgepakt en op de juiste plek tegen de buikwand aan gelegd. Dit tweede gaatje wordt iets vergroot (tot ongeveer 5 cm) De maag wordt vervolgens vastgehecht aan de buikwand met speciaal hechtmateriaal. De huid wordt daarna gesloten. De maag ligt nu vast en kan niet meer draaien in de buik. De ingreep duurt gemiddeld 30 minuten en kan dus ook makkelijk gecombineerd worden met een andere laparoscopische ingreep zoals de sterilisatie.