Castratie

Het juiste moment van castratie

Op een leeftijd van 6-7 maanden is een kater geslachtsrijp. Wij adviseren daarom om hem op deze leeftijd te laten castreren. Wanneer uw kater al wat eerder gaat sproeien is het verstandig hem direct te laten castreren. Als dit niet gebeurt kan de kater zich dit sproeigedrag aanleren en kan het zijn dat de kater dit na castratie blijft doen. Dit laatste is ongeveer in 5% van de gevallen.

De voordelen van castratie:

  • Testikels katMinder kans op sproeien of plassen in huis.
  • Minder sterke urinegeur.
  • De kater kan niet meer zorgen voor ongewenste kittens.
  • Minder drang van de kater om buiten te gaan zwerven en daardoor minder kans op vechten met andere katten.
  • Uw kater is minder geïnteresseerd in krolse poezen en loopt dan ook minder snel weg wanneer deze in de buurt zijn.

De nadelen van castratie:

  • Door een veranderde hormoonregeling zet het lichaam het voer sneller om in vet waardoor de kater kan aankomen in gewicht. Dit kan voorkomen worden door de kat afgemeten voeding te geven van een speciaal dieet voor gesteriliseerde/gecastreerde katten. Bij ons is daarvoor Hill’s Vet Essentials Young adult verkrijgbaar.
  • Narcose brengt altijd een gering risico met zich mee.

Voor de operatie

Het is belangrijk dat de kater nuchter is als hij onder narcose wordt gebracht. Dit betekent dat hij twaalf uur voor de operatie niet meer mag eten, hij mag wel drinken. Als uw kat normaal buiten komt, houdt hem dan een nachtje binnen. U kunt ervoor kiezen om vooraf aan de operatie een bloedonderzoek te laten verrichten om de belangrijkste orgaanfuncties te controleren. Voor de operatie luisteren we goed naar het hart en de longen, nemen we de temperatuur op, controleren we de slijmvliezen en voelen we of beide testikels (ballen) in het scrotum (balzak) aanwezig zijn. Als dit in orde is wordt de kater opgenomen en in de loop van de ochtend geopereerd.

De operatie

Voor de operatie krijgt de kater een injectie met pijnstilling. Het scrotum (balzak) wordt ontdaan van de haren, gewassen en ontsmet. Door twee kleine sneden worden beide  testikels (ballen) uit het scrotum verwijderd. Deze sneden worden niet gehecht, ze plakken als het ware vanzelf aan elkaar. Wanneer 1 of beide testikels niet (volledig) zijn ingedaald, spreken we van een cryptorch. De testikel(s) zullen dan door middel van een buikoperatie verwijderd moeten worden.

Na de operatie

Meestal zijn katers na castratie halverwege de middag weer goed wakker, zodat ze naar huis kunnen. Na de operatie krijgt u een brief mee waarin de nazorg staat beschreven. Zodat u weet waar u thuis rekening mee moet houden.